Gå til VILDMAD.dk her
Landskabet er delt op i forskellige typer natur som skov, strand, grøftekant eller by. En naturtype kalder vi for et “sankelandskab”. Forneden kan du klikke dig igennem de danske landskaber, læse om hvordan du sanker i de enkelte sankelandskaber og se hvilke planter du kan finde der.

KOMMER SNART