Gå til VILDMAD.dk her

Hvordan finder og genkender man spiselige planter

Dette forløb giver en grundlæggende indføring i metoden og forståelsen i sankning med VILD MAD app. Her stifter klassen bekendtskab med kernebegreber, som eksempelvis “sankested” og den betydning der ligger bag. I forløbet introduceres klassen til, hvordan man finder udvalgte spiselige planter i et af de ni sankelandskaber og hvordan man sikrer sig, at det er de rigtige planter, man har fundet.

Madkundskab, natur/teknologi, biologi.
Fra 4. klasse.
Minimum 4 lektioner.
NULL

KOMMER SNART