Gå til VILDMAD.dk her

Opstartsguide

VILD MAD Opstartsguide er en praktisk guide til hurtigt at komme i gang med at anvende de forskellige værktøjer i VILD MAD Undervisning. Her finder du en indføring i, hvordan appen og hjemmesiden virker og spiller sammen i din undervisning.

Før du læser dette forløb, er det en god ide at downloade og læse “VILD MAD Undervisningsguide”. Her står alt det, du skal vide om VILD MAD, så du bliver klædt på til at gennemføre forløbet.

NULL

I dette forløb skal eleverne arbejde med nogle grundlæggende færdigheder i at sanke vild mad. Sankeregler, VILD MAD appens funktionalitet og naturbevidsthed er nøgleord. Før - i klasselokalet Klassen skal først alene læse og liste en række sankeregler efter, hvilke de mener, er de vigtigste. På ressourcen “sankeregler” er reglerne listet i den rigtige rækkefølge sammen med en lille forklaring. Eleverne får senere i forløbet point afhængig af, hvor mange regler de kan huske og hvilken plads, de har på den prioriterede liste. Slut af med at gennemgå den rigtige rækkefølge og lad dem rette deres egen liste. Eleverne skal arbejde færdighedsorienteret og gerne kunne huske de fleste sankeregler. For at styrke forståelsen af reglerne, er det en god ide at tale nogle af dem igennem. Hvorfor prioriterede grupperne reglerne, som de gjorde? Var der noget, der overraskede eller de ikke vidste? Hvad var almindelig sund fornuft? under - i naturen Klassen går i grupper i naturen med VILD MAD app som guide. Eleverne skal lære de grundlæggende funktioner i appen at kende, så de kan bruge den på egen hånd senere i forløbet. Find og vis evt. introduktionsfilmen om VILD MAD app på vildmad.dk. De skal sanke så mange forskellige råvarer i området, som de kan. De får senere point for hver råvarer, de har sanket og kan navnet på. Det er vigtigt, at grupperne selv får lov til at gå rundt. De skal vænne sig til at bruge appen og indhold som beskrivelserne under “Råvarer” og “Sankelandskaber” som hjælp, så lad eleverne komme til dig med spørgsmål. Jo bedre de bliver til at bruge appen på egen hånd, jo lettere bliver det at gennemføre de andre forløb. efter - i klassen igen Inddrag sankeregler, app og bilag. Nu skal grupperne vise, hvor meget de kan huske på egen hånd. Eleverne skal tælle deres point sammen og afhængig af point får grupperne guld, sølv eller bronze. De skal opnå badges, så de har bevis på, at de må sanke på egen hånd. Et sankebevis. Perspektivering Hvis man ønsker at træne eleverne yderligere i at bruge VILD MAD app på egen hånd, kan man arbejde med forløbene “Smagen af Landskabet”, “Kortlæg Skolen” og “Smagen bitter”, da eleverne også i disse forløb selv skal bestemme og finde, de råvarer, de vil sanke. rammer foreslået naturtype Natur velegnet til sankning som større parker, stranden, skov, fælled eller andre naturområder. Det er en fordel at kende området lidt i forvejen, så man let kan guide eleverne de rigtige steder hen. foreslåede måneder Marts, april, maj, juni, august, september, oktober det skal du bruge Minimum en smartphone eller tablet med VILD MAD appen pr. gruppe mulige ressourcer     ●    “Sankeregler”     ●    Særligt bilag til Grundforløb “Øvelse i sankeregler” mulige aftaler    ●    Lokal naturvejleder

KOMMER SNART