Gå til VILDMAD.dk her

Skolens fornemste og vigtigste opgave er at åbne verden for eleverne og få eleverne til at åbne sig for al den læring om verden, som skolen skaber mulighed for. VILD MAD undervisningsmaterialet er et aktuelt og relevant redskab, der kan medvirke til, at eleverne åbner øjnene for naturen, dens muligheder og den respekt, vi skal vise, når vi bruger den. Samtidig er materialet med sin meget konkrete forankring i den vilde natur en kærkommen udfordring af elevernes tab af sanselighed og kontrol. Vild mad er hverken for- udsigeligt eller emballeret i hygiejnisk plastik, men stiller krav om en dømmekraft, vi som forbrugere har tendens til overlade til andre.

I madkundskab er det overordentlig vigtigt, at vi arbejder med forståelsen for fødevarernes oprindelse og de ressourcer, det tager at producere de mere eller mindre forarbejdede fødevarer, vi køber i daglighand- len. Ved at skulle sanke sin mad selv, får eleverne mulighed for med alle sanser og en stor mængde viden at erfare, at mad ikke kommer indpakket i plastik. De kan også gøre sig historiske betragtninger om, hvordan livet var i tidligere tider, hvad enten vi taler om jægerstenalderen, hvor stort set alle planter var sanket vildt, eller vi taler om fattige bønder i det 18. århundrede, der supplerede stivelsesmaden med vilde urter og bær.

VILD MAD lægger op til tværfaglige muligheder, men også til korte monofaglige forløb, hvor både mad- kultur og bæredygtighed er naturlige forlængelser af de beskrevne forløb. VILD MAD tilbyder nogle enk- le og let tilgængelige forløb, der kan bruges som et væsentlig bidrag til det overordnede formål at blive vidende, ansvarlige, etiske og nydende madforbrugere, og jeg ser med glæde frem til at skulle afprøve det i min klasse.

GOD SANKNING!

Helle Brønnum Carlsen
Lærer og lektor i Madkundskab samt madanmelder

KOMMER SNART